NIEUWBOUW TE VENRAY

SHOWROOM PANEEL

OM EEN AFWIJKEND CONTRAST TE VORMEN TEN OPZICHTE VAN HET HOUT EN HET STUCWERK IS ER DOOR LAB32 GEKOZEN VOOR EEN HAND GEVORMDE STEEN IN EEN LANGFORMAAT. DE UITVOERING WORDT UITGEVOERD DOOR BOUWBEDRIJF FLEUREN